КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА
Меню
12+

«КАЛА-КОРЕЙШ МЕДИА"

05.03.2021 12:18 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Нешла мезличи диги адилкьуси

Районна школабазиб камли ахIен нешла мезличи диги адилкьути ва бажардичебти мугIяллимти. Илдигъунтала лугIилизирадси педагог Будаева Шарипат Халимбековна гьанна гIяхIцад дусмазир ЧIишилила урга даражала школализир нешла мезла ва литературала дурсри кадирхьули сабухъчерли рузули сари. Илини бучIахъути дурхIнани чедетаахъили даргала литературала мез далути сари.

Гьалабван нешла мезанас хасдарили дурадеркIибти далдуцунала дазурбазир, Дагъистан Республикала миллатла политикала ва динанала баркьудлумала шайчибси Министерстволи Дагъистан Республикала тарих ункъли балнилис хасбарибси халкьанала яшавла ва рухIла культура руркъуси гIилмула викториналичиб цаибил мер буцни багьандан цаибил даражала дипломличил шабагъатларарили сари Шарипат Халимбековна.

Илгъуна мягIничебси анцIбукьличил ва 8-ибил мартла байрамличил бархбасахъи, Шарипат Будаева «Шила гIямру» газетала коллективли уркIи-уркIиларадли мубаракрирули сари. Илис чIумаси арадеш, хъалибарглизир гьарбизуни ва баракат, бузерилизир талихI диаб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

4